وبلاگ نوشت های محمدرضا عاشوری

نوشته های محمدرضا عاشوری

نهم آبان نود و شش

حالت با خوب بودن فاصله ی زیادی داشت.

هشتم آبان نود وشش

خواب های در هم و بر هم دیدن برایت عادی شده است.  قبلا خواب دیدن برایت عجیب بود. یا خواب نمیدیدی یا اگر هم میدیدی صبح که از خواب بر میخواستی چیزی یادت نبود.چند وقتی است صبح را تقریبا به یک شکل آغاز میکنی. خستگی ناشی از خواب دیشب، کمی سردرد و گنگی، یک قهوه (سه نقطه) و بعدش میروی سمت مغازه.

کتاب جدیدی را شروع کرده ای. قبلی را توی دو روز خواندی. زیاد میخوانی. نمیدانی چرا، به خودت گفته ای میخوانم تا یاد بگیرم، به خودت دروغ گفته، نمیدانی پشت کلمات این کتاب ها به دنبال چه هستی. سعی میکنی تمرکز کنی، اما ذهنت میرود. میبینی یک صفحه خوانده ای و چیزی متوجه نشده ای، به عقب برمیگردی تا دوباره بخوانی.

چیزهایی میبینی، فکرهایی توی سرت شکل میگیرد. با اکراه این فکرها را کمی مرور میکنی. حوصله شان را نداری.

ذهنت خسته شده است، کمی کار میکنی. برای کار کردن دلیل داری. دلیلی که راضیت میکند وقتت را صرف کار کردن کنی.

نهار میخوری. لپ تاپ را روشن میکنی. حوصله ات اجازه نمی دهد. لپ تاپ را میبندی. سعی میکنی بخوابی. باخستگی از خواب بیدار میشوی. عرق کرده ای،سرت درد میکند. با اکراه به سمت مغازه میروی. کار میکنی، کتاب میخوانی، هنوز ذهنت درگیر است.  دلت کسی را میخواهد تا کمی با او حرف بزنی. تنهایی، ساعت 9 مغازه را میبندی (سه نقطه) به خانه می آیی.

تصمیم میگیری فیلم ببینی. فیلم هایت را بالا پایین میکنی. حوصله ات نمیکشد.پالپ فیکشن را  پنج ثانیه به پنج ثانیه جلو میزنی و مرورش میکنی. میخواهی زمان را بکشی. تا حدودی موفق میشوی. به حمام میروی. کف حمام زیر دوش آب مینشینی. آب داغ است، دلت میخواهد کمی بسوزی.

اکنون در حال نوشتن هستی. دلت پر است.حرف هایی داری که گفتنش فایده ای ندارند. زخم هایی داری که بستنش فایده ای ندارند. به یک اتفاق خوب فکر میکنی. ته دلت میدانی چه اتفاقی، اما نمیخواهی آن را یک اتفاق خوب قلمداد کنی. چشم هایت خسته شده اند. دلت نمیخوهد بخوابی اما مجبوری. نمیدانی چرا این کلمات را نوشته ای. هرچه که مرورشان میکنی چیز خاصی در آن نمیبینی. 

فقط مشتی کلمه

از همیشه تنها بوده ای. وقتی دلت میخواست حرف بزنی گوشی برای شنیدن نبود. وقتی دلت گریه میخواست پاهایی نبود که سر روی آن بگذاری و یک دل سیر گریه کنی. وقتی دلت میخواست کسی برایت کمی حرف بزند هیچ کس نبود. آری از همیشه تنها بوده ای. گاهی فقط این تنهایی را، فراموش کرده ای،به خودت گفته ای بگذار یک امروز را، این هفته را، این سال را خوش باشم.  شاد نبوده ای، فقط میخواستی شاد باشی. فرق میکند، وقتی پای زمان و حساب و شمارش در میان باشد هیچ چیز دیگر واقعی نیست، واقعیت در آن سوی زمان است، آنجایی است که زمان آنجا نیست، آنجاست که میخندی و شادی و قرار نگذاشته ای این یک روز و یک هفته و یک سال را خوش باشی. شاد بودن موقتی میشود حال روز خیلی هامان، که با خود قرار گذاشته ایم این دو روز زندگی را شاد  باشیم. حقیقت این است که قراری در کار نیست، اصلا نمیشود قراردادی  واقعا خوش بود ،میشوی الکی خوش، خوشی باید باشد. میفهمی؟ باشد، فعل بودن! مثلا یک نفر باشد که کنارش آنقدر خوش باشی که نفهمی کی شب شد، کی روز شد، کی یک سال گذشت، کی ده سال گذشت. وقتی زمان معنیش را برایت از دست داد، آنوقت میتوانی ادعا کنی خوش بوده ای. حالا هرچیزی میتواند باشد و تو با وجودش از خوشی زمان را فراموش کنی. شاید چیز هایی باشد که فقط برای چند ثانیه تو را ببرد آنجا که زمان نیست.  همان چند ثانیه شادی واقعیت دارد.

تب  داری، دست که به خودت میزنی سردی، اما از درون میسوزی. آنقدر در خود ریخته ای که در حال انفجاری. سعی میکنی با کلمات کمی سبک شوی. کلمات را دوست داری، نوشتن را هم. انگار تمام روز را جای دیگری زندگی کرده ای، نه آنجا که بوده ای. می اندیشی که زمان زیادی است که جای دیگری زندگی میکنی. دلت همراهت نیست، ذهنت پریشان است. وقت مرگ موقتی است. به امید برزخی شیرین سرت را روی زمین میگذاری. کاش انفجاری رخ دهد.

چرا؟

1.چرا ما به دیگران احترام نمیگذاریم ولی انتظار داریم دیگران به ما احترام بگذارند؟

2.چرا اشتباهات خودمان را نمیبینیم و اگر کسی هم اشتباهات مان را به ما گفت به شدت از خود دفاع میکنیم؟

3. چرا انقدر به احساسات اهمیت میدهیم درحالی که میدانیم خیر و صلاحمان در عاقل بودن و منطقی بودن است؟

4. چرا فکر میکنیم چون تلویزیون میبینیم و سایت های خبری را بالاپایین میکنیم میتوانیم در مورد همه  مسائل  مخصوصا سیاسی  اظهار نظر کنیم و نظر قاطع بدهیم؟

5. چرا همیشه برای دیگران متاسفیم؟

6. چرا فکر میکنیم چون عقیده ای را پذیرفته ایم و به آن ایمان داریم پس همه حرف های ما درست است ودیگران هرچه میگویند به طور قاطع غلط؟

7. چرا همیشه دیگران مقصرند؟

8 . چرا نقد پذیر و اصلاح طلب (به معنی واقعی کلمات دقت شود لطفا) نیستیم؟

9. چرا وقتی کسی با ما حرف میزند و با ما هم عقیده نیست به او برچسب های مختلف میچسبانیم؟

10. چرا این سوال ها را از شما میپرسم؟

صدای شهر

صداها برایم جالب و دوست داشتنی هستند. گاهی ضبطشان میکنم و بعد به آنها گوش میدهم، مثل صدای شهر. بعضی وقتها که میروم کمی قدم بزنم، مثل امروز، با تلفن همراهم صدای شهر را ضبط میکنم. صداهای مختلفی ضبط میشود، مثل صدای اذان، صدای حرف های مردمی که از کنارت میگذرند، صدای قدم هایت روی پله های پل هوایی، صدای موتور، ماشین، صدای باد و... شاید اگر این صدای ضبط شده را به شما بدهم تا گوش کنید، وسط گوش دادن هندزفری را از گوشتان بیرون بیاورید و بگویید:" مسخره! اینا چیه ضبط کردی؟" اما برای من قضیه فرق میکند. برای من تصاویر آن لحظه ها مجسم میشود، فکرهایی که توی آن لحظات میکردم، قدم زدنم،غم ها و شادی هایم حالت روحی ام همه جلوی چشم هایم ظاهر میشوند. حالا تصور کنید باران باشد، صدای خوردن قطرات بارون روی چتر، صدای شر شر آب و... آه چقدر صداها را دوست دارم. شاید بخاطر همین است که صداهای آدم ها خیلی خوب توی ذهنم می ماند. مثلا یک دوست قدیمی اگر زنگ بزند و مدت ها باشد که صدایش را نشنیده باشم با همان دو سه کلمه ی اول میتوانم تشخصیش دهم که کیست، خیلی کم پیش آمده است که اشتباه کنم. بگذریم!

بعضی صداها باید ضبط شوند. ما همیشه تصاویر را ثبت میکنیم و نسبت به صداها بی توجیهم. چرا باید اینطور باشد؟ اصلا چه کسی گفته تصویر از صدا مهم تر و جذاب تر است؟ وقتی فکر میکنم  میبینم چه لحظه هایی در زندگی ام بوده اند که صدایشان را ضبط نکرده ام و ای کاش این کار را میکردم.

لطفا قهرمان نباشید!

بیایید و دلمان نخواهد قهرمان باشیم. بیاید و دلمان نخواهد دنیا را نجات دهیم.دلمان نخواهد در حرکتی انقلابی محیط زیست را نجات دهیم.اصلا دلمان نخواهد کار بزرگی انجام دهیم که جاودانه شود. دلمان نخواهد دانای کل باشیم. دلمان نخواهد انقلاب بزرگی انجام دهیم و همه چیز را درست کنیم. بیاید کارهای کوچک کنیم. کارهایی که اصلا به زحمتمان نیاندازد. مثلا به فقیری کمک کنیم. توی شهر زباله نریزیم، آدماس تف نکنیم. اگر دیدم یکی زباله ای انداخت خم شویم و برداریم. درختی را بیخود و بی جهت نبریم. روزی 10 دقیقه کتاب بخوانیم. خوش اخلاق باشیم. لبخند بزنیم. نمیدانیم. هرکار کوچکی که فکر میکنید خوب است و سخت نیست. هر کاری، هرکاری! فقط خوب باشد، هرچقدر هم کوچک شد ایرادی ندارد. فکر نمیکنم دنیا از ما انتظار داشته باشد قهرمان باشیم. زیادی سفت گرفته ایم.زیادی سخت گرفته ایم.از همین کارهای کوچک شروع کنیم وضعمان  خیلی بهتر خواهد شد. باور کنید.

ردپای ابتذال

اینستاگرام و به طور کلی شبکه های اجتماعی بستری شده اند که من و شما بنشینیم و به زندگی مان، به مشکلات جامعه ی مان، به درد ها و رنج هایمان به فقر، به بی فرهنگی، به بی شعور و نابخردی، به هر آنچه که میشود و وجود دارد نگاه کنیم و بخندیم. با شوخی ها و نمک پراکنی های  مبتذلی که این روزها در اوج خود قرار دارد خودمان را سرگرم کنیم و حواس دل هایمان را برای ثانیه ای چند از  غم ها پرت کنیم. نه کوششی کنیم برای اصلاح امور، نه انقلابی در خود به وجود آوریم، نه انتقاد کنیم، نه مطالبه ای داشته باشیم، نه وقتمان را برای انجام اموری به مراتب واجب تر صرف کنیم، هیچ کاری لازم نیست بکنیم.

ایرادی ندارد، تا مسکّن هست درد آنچنان اذیت نمیکند.  یک روز دیگر این مسکّن تاثیری نخواهد داشت. مسکّن قوی تری خواهد آمد. اما روزی میرسد که قوی ترین مسکّن را هم مصرف کرده ایم و دیگر تاثیری روی دردهامان ندارد، آنوقت  به خودمان می آییم و میبینم تمام این مدت درد روی درد، غم روی غم، انبار کرده ایم. آنوقت به فکر درمان می افتیم.اما درمان کجاست؟ روی نوک قلّه ی قاف!

کاش مسکّن ها را دور بریزیم و تا دردهایمان از این بیشتر نشده به فکر درمان باشیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

بیاید هر مزخرفی را باور نکنیم!

...

روانی میکنید آدمو! چرا هر مزخرفی که بهتون میگن رو بدون لحظه ای فکر کردن قبول میکنید؟ یعنی تو اون مغز لعنتی یه سوال تشکیل نمیشه که ازتون بپرسه اصلا همچین چیزی منطقی هست؟ نیست؟ یا  میشه باورش کرد نمیشه باورش کرد؟ یا باید بهش شک کرد یا نکرد؟ هر سوالی در مورد اون مزخرفی که بهتون گفتن؟ فقط یه سوال که مجبورتون کنه دو دقیقه بهش فکر کنید!

در مورد زخم

میدونید برای اینکه زخمی تو بدن یه شخصی ایجاد کنید که واقعا عذاب بکشه و معنی درد رو بچشه کجاشو باید زخمی کنید؟ بهتون میگم. بینی ش رو! چرا بینی؟ تا هر وقت که نفس میکشه درد رو احساس کنه!

خیلی معلومه محله ی چینی های رومن پولانسکی رو دیدم؟ ببینید ! فیلم خوبیه!

تاریخ بدانید

قبلا در همین وبلاگ کمی در مورد خواندن تاریخ معاصر صحبت کرده بودم. دیروز به مطلبی برخوردم که لازم دانستم یک بار دیگر ضرورت این کار را به دوستانم تاکید کنم. بیایید جامعه  ای که در آن زندگی میکنیم را به عنوان یک مغز متفکر  در نظر بگیریم که تک تک اعضای این جامعه، از پیر و جوان و کودک و زن و مرد،  اجزای تشکیل دهنده این مغز متفکر باشند، و ذهنیت کلی این مغز متفکر از ذهنیت و تفکر تک تک اعضای مجوعه تشکیل شده باشد. با این وجود، اگر هر فرد در این جامعه ( یا هر جزء از اجزای این مغز متفکر) بتواند نوع بینش و تفکر خود را گسترش داده و هر روز به علم و دانسته های خود بیافزاید، آنوقت تغییر مثبتی در کل جامعه ایجاد میشود. معتقدم  علاوه بر این که  ایجاد تغییرات مثبت، افزایش آگاهی عمومی جامعه  وظیفه ی تک تک ما است؛ بلکه وظیفه داریم دیگران را نیز به این کار تشوق کنیم.

بدون شک یکی از دانستنی های ضروری برای اعضای هر جامعه ای تاریخ آن جامعه است. اینکه  در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و اینکه در گذشته در چه وضعیتی قرار داشته است؟ اینکه آیا تغییری در آن جامعه رخ داده است؟ اگر تغییری رخ داده است چقدر تاثیر منفی یا مثبت گذاشته است؟  سوال های اینچنینی بسیاری وجود دارد که با مراجعه به تاریخ کشور یا جامعه ای که در آن زندگی میکنیم میتوانیم به پاسخ آنها دست بیابیم. البته ناگفته پیداست که رجوع به تنها یک منبع تاریخی و صرفا مطالعه همان منبع کافی نیست و باید ذهن پرسشگر و کنجکاوی داشته باشیم و به منابع دیگر نیز رجوع کنیم.

 در انتها دو منبع  برای آنهایی که به هر دلیلی زیاد اهل مطالعه کتاب نیستند معرفی میکنم شاید با استفاده از این دو منبع کمی به اطلاعات تاریخی خود بیافزایند. آقای حسین دهباشی، مجموعه ای ارزشمند از مصاحبه ها و ویدئو ها را در دو سایت http://www.dehbashi.com و تاریخ آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار داده است  که میتوانید به این دو وبسایت رجوع کرده و این مصاحبه ها  و ویدئو ها را تماشا کنید. 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ . . . ۱۵ ۱۶ ۱۷
#این وبلاگ شامل نوشته هایی است که ممکن است با فکر یا بدون فکر و از روی احساسات نوشته شده باشند.هدف بهتر شدن است و حرکت رو به جلو. همین و بس.
#در وبگردی هایم دنبال مطالب نابی هستم که چیزی به من اضافه کند.
#مطالب همه وبلاگ هایی که دنبال میکنم را میخوانم.
#تبادل لینک را دوست دارم و علاقه مندم که با وبلاگ های خوب رفت و آمد وبلاگی داشته باشم.

#برای تبادل لینک لطفا از لینک زیر استفاده کنید :
https://goo.gl/p9hWTp
Designed By Erfan Powered by Bayan